Verklagsreglur-gjaldskrá

Vegna gjaldskrár
 
Einstæðir foreldrar greiða lægra gjald eins og fram kemur í gjaldskrá og skal sækja um slíka ívilnun rafrænt https://umsokn.vala.is Foreldri þarf að vera skráð einstætt í þjóðskrá og þarf barn að vera skráð á sama fjölskyldunúmer og lögheimili og umsækjandi til að fá afslátt af leikskólagjöldum. Hefji einstætt foreldri sambúð aftur skal greiða fullt gjald þegar sambúð hefst. Umsókn um afsláttinn skal endurnýja árlega fyrir 15. ágúst.
 
Námsmenn greiða lægra gjald ef báðir foreldrar eru í fullu námi í framhaldsskóla eða háskóla skv. viðmiðun LÍN. Sækja skal um slíka ívilnun rafrænt https://umsokn.vala.is Skila þarf innritunarvottorði frá skóla í upphafi hverrar annar. Einnig þarf að skila vottorði um námsframvindu eða námslok í júní og janúar. Vottorðum skal skila til fulltrúa í fjármálasviðs Akraneskaupstaðar. Skóla -og frístundaráð Akraneskaupstaðar úrskurðar um vafaatriði.
 
Because of tariff
 
Single parents pay a lower fee as stated in the tariff and must apply for such a concession electronically https://umsokn.vala.is A parent must be registered individually in the national register and a child must be registered with the same family number and legal domicile as the applicant in order to get a discount on kindergarten fees. If a single parent starts cohabitation again, the full fee must be paid when cohabitation begins. The application for the discount must be renewed annually by August 15.
 
Students pay a lower fee if both parents are studying full-time at secondary school or university according to criterion LÍN. You must apply for such a discount electronically https://umsokn.vala.is You must submit an enrollment certificate from the school at the beginning of each term. You must also submit a certificate of study progress or end of study in June and January. Certificates must be returned to a representative in Akraneskaupstaðir's financial department. Akraneskaupstaðir's school and leisure council decides on questionable matters.
 
Kær kveðja
Vilborg leikskólastjóri